Javna uprava, pravosuđe i državna imovina

Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
Osnaživanje države, čija se uloga pokazala nezamjenjivom u okolnostima pandemije i potresa,  jedan je od ključnih segmenata oporavka i otpornosti. U izgradnji otpornije i pravednije države, u prvi plan stavit će se provedba reformi i povezanih ulaganja kojima je cilj izgradnja učinkovite, digitalne i kompetentne javne uprave. Isto tako, od velike je važnosti da se nastavi daljnji razvoj nepristranog i učinkovitog pravosuđa koje je dostupno svima, kao i kvalitetno upravljanje državnom imovinom.

Stoga je svim predviđenim mjerama na području javne uprave svrha podizanje učinkovitosti države u provedbi reformi i projekata financiranih iz sredstava Europske unije. U tom pogledu, Planom oporavka i otpornosti predviđa se provedba mjera za povećanje kvalitete pružanja usluga državne i javne uprave kroz funkcionalno spajanje određenih poslovnih procesa i njihovu digitalizaciju. Između ostaloga, unaprijedit će se postupanje u sudskim postupcima i ojačati elektronička komunikacija na sudovima što uključuje i unaprjeđenje sustava borbe protiv korupcije na svim razinama vlasti.