Obrazovanje, znanost i istraživanje

Obrazovanje, znanost i istraživanje
Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.