Tržište rada i socijalna zaštita

Tržište rada i socijalna zaštita
Smanjene gospodarske aktivnosti poduzeća, potrošnje i ulaganja uslijed udara pandemija pogodilo je tržište rada i ugrozilo radna mjesta, raspoloživ dohodak i socijalnu sigurnost građana. Međutim, mjere koje je Vlada poduzela održale su razinu zaposlenosti gotovo na predkriznu razinu te pridonijele očuvanja brojnih poduzeća. Kako bi se povećala otpornost gospodarstva i ubrzao njegov oporavak, predložene mjere u Planu oporavka i otpornosti usmjerene su i prema nastavku ulaganja u očuvanje radnih mjesta i prema jačanju otpornosti gospodarstva kroz aktivne mjere zapošljavanja. 

Uz postojeće mjere očuvanja radnih mjesta koje je od početka pandemije Vlada donijela u korist radnika i poduzetnika, Planom oporavka i otpornosti predviđene su nove mjere aktivne politike zapošljavanja kojima je cilj povećanje konkurentnosti i zapošljivosti. One se temelje na uključivanju kriterija važnih za ostvarivanje zelene i digitalne tranzicije. Radi jačanja otpornosti gospodarstva, u Planu oporavka i otpornosti predložene su reforme i povezana ulaganja kojima je cilj poticanje cjeloživotnog učenja i usavršavanja radnika kako bi se mogli prilagoditi novim izmijenjenim okolnostima na tržištu rada. U cilju zadržavanja radnika na tržištu, te povećanja zaposlenosti i privlačnosti hrvatskog tržišta rada, predložene mjere uključuju i moderniziranje zakonodavnog okvira. Njima će se promicati kvalitetna radna mjesta, zapošljavanje na neodređeno i inovativne oblike rada, te pridonijeti i boljem usklađivanju privatnog i poslovnog života radnika.

Radi daljnjeg jačanja otpornosti društva i gospodarstva, Planom oporavka i otpornosti prepoznata je važnost uloge države u rješavanju društveno-ekonomskih posljedica pandemije, posebno sprječavanja socijalne isključenosti i smanjivanja rizika od siromaštva. 

Planom oporavka i otpornosti predložene su mjere za unaprjeđenje sustava socijalne zaštite radi smanjivanja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, gdje se posebna pozornost posvećuje razvoju i dostupnosti socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine. Posljedice pandemije izazov su i za umirovljenike te se predloženim mjerama osigurava nastavak mirovinske reforme radi postizanja adekvatnosti mirovina te stabilnosti mirovinskog sustava.