Zdravstvo

Zdravstvo
Pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga i očuvanje zdravlje građana jedno je od najvažnijih uloga svake države. Osiguranje dostupnog, funkcionalnog i učinkovitog javnozdravstvenog sustava, kao javnog dobra, nikada nije bilo važnije nego u suočavanju s pandemijom novog koronavirusa, koja je prouzročila zatvaranje mnogih država i gospodarstava. No kako bismo sačuvali ljudske živote, zdravlje građana i gospodarstva, potrebno je osigurati dostupan i održiv zdravstveni sustav te ga fiskalno i funkcionalno jačati. Samo tako moći će učinkovito odgovoriti na sve emergentne zarazne i kronične nezarazne bolesti.

Provedbom Plana oporavka i otpornosti i njime obuhvaćenim reformama i ulaganjima u zdravstvo, unaprijedit će se zdravstvena skrb na svim razinama te pridonijeti dostupnosti kvalitetne skrbi u svim dijelovima Hrvatske. Plan će pridonijeti poboljšanju integracije preventivne, kronične i dugotrajne skrbi te osigurati veću dostupnost zdravstvene zaštite socijalno najugroženijem stanovništvu. Dat će zamah modernizaciji zdravstvenog sustava kroz ubrzanu digitalizaciju i primjenu novih metoda i tehnologija u zdravstvu, uključujući telemedicinu i medicinsku robotiku. 

Zdravstveni sustav se i prije pandemije suočavao s brojnim izazovima te su predložene reforme i povezana javna ulaganja usmjerena prema jačanju njegove otpornosti, uravnotežene geografske pokrivenosti i dostupnosti svim građanima. Osim zdravlju građana, funkcionalni zdravstveni sustav doprinosi normalnom funkcioniranju države i gospodarskim aktivnostima.