Državne institucije zadužene za pojačani nadzor cijena radi zaštite potrošača

Vlada je na današnjoj, 183. sjednici, donijela zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, kojim obvezuje nadležne službe na pojačane kontrole cijena i nalaže da se neopravdano dignute cijene vrate na razine od 31. prosinca.

Zaključkom se obvezuju svi poslovni subjekti koji su povisili cijene roba i usluga protivno Zakonu uvođenju eura kao službene valute u RH, da revidiraju maloprodajne cijene svojih roba i usluga sukladno temeljnim načelima pravilima i zakonima i to tako da budu određene najviše do visine maloprodajnih cijena koje su vrijedile na Staru godinu, izvijestio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.
 
Radi praćenja tih zaključaka i radi sprječavanja negativnog učinka na potrošače, zadužuju se Državni inspektorat, porezna i carinska uprava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska narodna banka, HANFA, HROTE i Agencija za obalni i linijski promet, da bez odgode provedu pojačani nadzor poslovnih subjekata.
 
Također se zadužuje Ministarstvo gospodarstva da intenzivira aktivnosti koje će omogućiti potrošačima praćenje cijena roba i usluga na različitim prodajnim i uslužnim mjestima radi potpunog, pravodobnog i cjelovitog informiranja potrošača.
 
Ministarstvo poljoprivrede zadužuje se za praćenje kretanje cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
 
U 31 posto nadzora utvrđeni prekršaji
 
Glavni državni inspektor Andrija Mikulić na Vladinoj je sjednici izvijestio da je u protekla dva dana provedeno 306 nadzora vezanih uz cijene te je utvrđeno 96 prekršaja.
 
Što se tiče trgovine, kazao je kako preliminarni podaci pokazuju da je zabilježen rast cijena od tri do 19 posto i to za čokoladu, pekarske proizvode, pivo, maslac, kiselo vrhnje, toaletni papir, kavu i druge artikle. Utvrdit će se radi li se o neopravdanom povećanju cijena.
 
U uslužnim djelatnostima, povećanje se kreće od 10 do 80 posto, a turistički inspektori su u 151 nadzoru utvrdili 52 povrede odnosno povećanja cijena, od jedan do deset posto.
 
U predstojećem razdoblju podizanje dinamike obnove na Banovini
 
Potpredsjednik Vlade Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju u procesu obnove te istaknuo da je u obnovu i revitalizaciju Banovine do sada investirano financijskih sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika u iznosu 265,45 milijuna eura. Ugovorena je izgradnja 578 zamjenskih kuća u iznosu od 75,92 milijuna eura.
 
U programu obnove projektantima je dodijeljeno 8635 obiteljskih kuća. Do sada je obnovljeno 4090 obiteljskih kuća, a trenutno se obnavlja njih 586. Po provedenom programu samoobnove odobren je povrat sredstava na 1081 obiteljskoj kući za što je isplaćen iznos od 1,74 milijuna eura.
 
Nastavljaju se i aktivnosti vezane za izgradnju 20 višestambenih zgrada sa ukupno 308 stanova u iznosu od 40,67 milijuna eura, a  sveukupno su ugovoreni radovi i usluge u programu obnove u vrijednosti od 196, 22 milijuna eura.
 
Važno je naglasiti, zaključio je Medved, da se u predstojećem razdoblju očekuje podizanje dinamike izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, nastavak izgradnje započetih višestambenih zgrada kao i konstrukcijska obnova obiteljskih kuća i višestambenih zgrada.
 
Proširuje se krug obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
 
Vlada je s današnje sjednice u Hrvatski sabor uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kojim se proširuju obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti na trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH ili državnog tijela, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te također na njihove tvrtke kćeri.
 
To proširenje obveznika povezano je i s reformom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., koja uključuje izmjene i dopune okvira koji regulira korporativno upravljanje u pravnim osobama u vlasništvu države od posebnog interesa za Hrvatsku, odnosno u pravnim osobama u vlasništvu države u potpunom ili većinskom vlasništvu središnje države, istaknuo je ministar financija Marko Primorac.
 
Prijedlogom izmjena i dopuna proširuju se i zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku, pa će tako one uključivati i razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima u razdoblju od četiri uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine, kao i potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelji program stabilnosti i nacrt proračunskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu.
 
Ministar Primorac kazao je da se tim  promjenama  provodi  usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te se dodatno pojašnjavaju odredbe EU Uredbe o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u euro području
 
Izmjenama tog zakona on se usklađuje i sa Zakonom o proračunu, kojim je u proračunski proces uključena i izrada nacrta proračunskog plana, kako bi se osigurala koordinirana ekonomska politika država članica europodručja, koji je Vlada obvezna dostavljati Europskoj komisiji svake godine. Ujedno, mijenjaju se odredbe Zakona u kojem se iznosi u kunama zamjenjuju iznosima u eurima. 
 
KBC-u Zagreb suglasnost za ugovor s društvom Roche
 
KBC-u Zagreb Vlada je, kao osnivač, dala suglasnost za sklapanje ugovora o ulaganju u prostor s tvrtkom Roche radi uređenja, opremanja i namještanja laboratorija za provođenje sveobuhvatnog genskog  profiliranja tumora budućeg Zavoda za personaliziranu medicinu.
 
"Projekt implementacije personalizirane medicine u onkologiji predstavlja transformaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike u Republici Hrvatskoj primjenom liječenja vođenog sveobuhvatnim genetskim profiliranjem. Sporazumom o suradnji, od 17. svibnja 2021. godine, zaključenim između Ministarstva zdravstva, tvrtke Roche i KBC-a Zagreb, sporazumne strane uredile su svoje odnose u vezi pripreme i provedbe projekta s ciljem poboljšanja ishoda liječenja onkoloških bolesnika", rekao je na sjednici Vlade ministar zdravstva Vili Beroš.
 
Ugovor KBC-a i tvrtke Roche potpisuje se radi provedbe daljnje faze projekta, koja obuhvaća građevinsko uređenje, opremanje i namještanje laboratorija budućeg Zavoda za personaliziranu medicinu, a njime su utvrđena prava i obveze KBC-a Zagreb i tvrtke Roche te je definiran prostor u kojem će biti laboratorij, kao i popis opreme kojom će biti opremljen.
 
Prijevremeni izbori za načelnika Starigrada te Općinsko vijeće Gradine
 
Vlada je donijela i odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Starigrad budući da je općinskom načelniku mandat prestao po sili zakona te odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Gradina jer je trajno ostalo bez kvoruma za rad.
 
Obje Vladine odluke stupaju na snagu 12. siječnja, a izbori bi se održali u nedjelju,12. veljače.
 
Vlada je na sjednici donijela i odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje te imenovala svoj pregovarački odbor budući da je taj kolektivni ugovor prestao važiti 1. prosinca prošle godine te je u produženoj primjeni u trajanju od tri mjeseca.
 
Donesena je i odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini. Građanima koji u ovoj godini uplate 663,61 euro (5.000 kuna) stambene štednje država će dati 1,99 eura (15 kuna) poticaja. Postotak državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini tako iznosi 0,3 posto. Iznos državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini trebao bi se isplatiti stambenim štedišama iz državnog proračuna za 2024. godini, u kojem je planiran iznos od 132.723 eura (milijun kuna).
 
Vlada je prihvatila zahtjev Javne ustanove Nacionalni park Kornati te donijela Odluku o izmjenama Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku „Kornati“. Razlozi za podnošenje zahtjeva vezani su prvenstveno za nemogućnost postavljanja i stavljanja u funkciju sidrenog sustava sukladno obvezama iz Ugovora o koncesiji, budući je ovlaštenik koncesije izgubio planirani izvor financiranja u okviru projekta „REDIVIVA KURNATA - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati“, koji je raskinut kao posljedica Covid-19 krize koja je rezultirala značajnim smanjenjem izvornih prihoda ovlaštenika koncesije koji slijedom toga nije bio u mogućnosti podmiriti koncesijsku naknadu.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upoznao je Vladu s Protokolom Međunarodnog udruženja policijskih akademija, koji je potpisan u Dhaki, u Narodnoj Republici Bangladeš, 12. rujna 2022. prigodom prihvaćanja u članstvo Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
 
Vlada je predložila Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Hrvatskog sabora za praćenje provedbe mjera ograničavanja (sankcija) Europske unije prema Ruskoj Federaciji i Bjelorusiji, njihovim pojedinim državljanima kao i pravnim osobama i drugim subjektima vezano za vojnu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Razlog neprihvaćanja ovog prijedloga leži u činjenici da su međunarodne mjere ograničavanja donesene pravnim aktima Europske unije i Ujedinjenih naroda te se izravno primjenjuju u hrvatskom zakonodavstvu, a način provedbe tih akata u Hrvatskoj definiran je Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja.
 
Na sjednici Vlade prihvaćeno je i nekoliko izvješća: Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2021. godini te Sedmo izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.
 
Kao posljednja točka današnje sjednice, verificirana su četiri odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
Izvor: Vlada / Hina

Pisane vijesti