Ministrica Vučković predstavila 988 milijuna kuna vrijedna ulaganja u poljoprivredu kroz NPOO

Ministrica Vučković predstavila 988 milijuna kuna vrijedna ulaganja u poljoprivredu kroz NPOO

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u četvrtak, 6. svibnja 2021. godine, u Osječko-baranjskoj županiji održala konferenciju za medije na kojoj je predstavila 988 milijuna kuna vrijedne reforme i investicije u hrvatsku poljoprivredu kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti s ciljem povećanja prehrambene sigurnosti te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Riječ je o nastavku već započete transformacije poljoprivrede kroz uspostavu mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća, unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, digitalnu transformaciju poljoprivrede te unapređenje sustava doniranja hrane. 

Naime, već u narednim mjesecima donijet će se Operativni program jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021.-2026. te objaviti Javni poziv za dodjelu sredstva za izgradnju logističko distributivnih centara za voće i povrće ukupnog kapaciteta 26 tisuća tona koji će biti finalizirani 2026. godine, a provest će se i popratna edukacija u području upravljanja i financija proizvođačkih organizacija te uspostaviti sustav označavanja voća i povrća s prepoznatljivom oznakom.

Komasacija i restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta
 
U skladu s reformom unaprjeđenja sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju već se ove godine donosi novi Zakon o komasaciji i Akcijski plan provedbe komasacije s ciljem provedbe komasacije najmanje 18 tisuća hektara do kraja prvog kvartala 2026. godine - uključujući usklađeno zemljišno knjižno, katastarsko stanje i stanje na terenu, izgrađenu mrežu poljskih puteva i kanala tamo gdje je potrebno, kao i realizaciju 90 postaja za monitoring stanja poljoprivrednog zemljišta. 

Akcijski plan digitalne transformacije poljoprivrede od iduće godine

Digitalna transformacija poljoprivrede uključivat će uspostavu digitalnih javnih usluga, sustava pametne poljoprivrede i sustava sljedivosti, zbog čega će se već početkom sljedeće godine donijeti Akcijski plan digitalne transformacije javnih usluga poljoprivredne administracije. Također, u prvoj polovici 2023. godine uspostavit će se platforma Pametna poljoprivreda: e-Savjetnik, sustav za centralno upravljanje komunikacijom te Nacionalni katalog poljoprivrednih edukacija, a do kraja iste godine uspostavit će se i informacijski sustav sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Zaključno s 2025. godinom sve javne usluge bit će digitalno dostupne, uz prateću edukativno-informativnu kampanju.

Unaprjeđenje sustava doniranja hrane

Putem infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane unaprijedit će se sustav doniranja hrane.  Do kraja 2021. godine bit će uspostavljena Jedinica za provedbu i upravljanje projektima digitalne transformacije Ministarstva poljoprivrede, a već početkom sljedeće godine objavljen Program potpore za infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane. Također, u 2022. godini pokrenut će se internet platforma i nadograđeno tehničko rješenje za IT sustav za doniranje hrane i pristupiti dobrovoljnim sporazumima za sprječavanje otpada od hrane. Do kraja 2023. godine provest će se tri informativno-edukativne kampanje na temu prekomjernog bacanja hrane i realizirati projekti infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane.

Uz navedene investicije i reforme, poljoprivrednicima će biti omogućena financijska pomoć za jačanje konkurentnosti te zelenu i energetsku tranziciju gospodarstva. Određene reforme i investicije koje se vežu uz ruralni razvoj i poljoprivredni sektor uključene su u ostale podkomponente Plana - investicije u vodoopskrbu i odvodnju, ulaganja u energetsku infrastrukturu s ciljem povećanja kapaciteta, a potpore privatnim investicijama u obliku financijskih instrumenata uključuju subjekte iz sektora poljoprivrede i drvne industrije.

Pisane vijesti