Savić: Plan oporavka ima 6 tematskih blokova, a nama je najvažnije gospodarstvo

Savić: Plan oporavka ima 6 tematskih blokova, a nama je najvažnije gospodarstvo

Posebni savjetnik predsjednika Vlade, Zvonimir Savić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, u utorak 9. ožujka 2021. na temu kako će Hrvatska iskoristiti 45 milijardi kuna bespovratnih sredstava iz Fonda za oporavak i otpornost Europske unije.

Posebni savjetnik uvodno je rekao kako je „sam plan oporavka kao dokument u izradi i još se piše, dok se istovremeno intenzivno pregovara s Europskom komisijom i usklađuje s našim strateškim prioritetima, definiraju se reforme i investicije koje moramo provoditi.

Svrha Mehanizma je provedba reformi i investicija

Dokument je vrlo kompleksan i ima 20 pojedinačnih dijelova. Prije slanja dokumenta EU komisiji na konačno usvajanje odraditi će se konzultacije i savjetovanja te uputiti na Sabor i Vladu.“
 
Nastavio je kako je „svrha mehanizma oporavka i otpornosti provedba reformi i investicija u javna ulaganja koja su povezana s tim reformama,“ i pojasnio da je „sam mehanizam oporavka i otpornosti zamišljen na način da se investicije vežu uz reforme.

Dakle, definirati reforme zatim javne investicije koje su povezane s tim reformama, a onda i privatna ulaganja koja se provode bilo kroz mjere javnih ulaganja bilo kroz financijske instrumente.“
 
Najvažnije nam je gospodarstvo, a jedna od komponenti je inicijativa obnove zgrada

Nastavlja kako „plan oporavka ima 6 tematskih blokova, a nama je najvažniji blok koji smo tematski nazvali gospodarstvo, a jedan od tih blokova jest inicijativa obnove zgrada, tj. obnove nakon potresa.“
 
„Na razini cijelog našeg Plana oporavka nalazi se cijeli niz mogućih investicija, ne samo financijski instrumenti. Imamo ulaganja u biorafinerije, autonomna vozila, istraživanje i razvoj IoT, vaučere za obrazovanje i energetska efikasnost. Cijeli niz bespovratnih potpora gdje je krajnji korisnik izravno privatni sektor.“

Ne zaboravljamo poduzetnike
 
Osvrnuo se na kritike o načinu preraspodjele sredstava i rekao kako „postoje točno definirana pravila, vrlo detaljna, kako se ovaj dokument radi. Ne samo za nas, za sve države Europske unije i mi ta pravila moramo poštivati“ te nadodao da se „naš plan oporavka temelji na strateškim dokumentima, na Nacionalnoj razvojnoj strategiji, na specifičnim preporukama za Hrvatsku od strane Europske komisije, programu Vlade i Nacionalnom programu reformi što zahtjeva jedan vrlo strateški pristup.“
 
Za kraj se nadovezao na ulaganja u privatni sektor i zaključio da „u pregovorima dajemo veliki naglasak potrebama poduzetnika i to ne zaboravljamo.“

Pisane vijesti